Kurs operatorów koparko-ładowarek charakterystyka i cel szkolenia

Kurs operatorów koparko-ładowarek charakterystyka i cel szkolenia

Szkolenia na operatora koparko-ładowarki może otworzyć przed uczestnikiem wiele nowych możliwości. W jego trakcie uczestnicy zdobywają nie tylko nowe umiejętności ale najważniejsze – nowy fach. Jest to szczególnie istotne w dzisiejszej dobie kryzysu finansowego i braku pracy.

Niestety coraz częściej okazuje się, że znalezienie pracy w swoim wyuczonym zawodzie jest graniczy z cudem. Odbycie kursu na taki lub inny sprzęt z daje większe pole manewru i zapewnia nam asa w rękawie. Po takim szkoleniu łatwiej uczestnikowi będzie łatwiej odnaleźć się na współczesnym, trudnym rynku pracy.

Opis kursu
Uprawnienie na operatora koparko-ładowarki klasy III, potwierdza posiadanie kwalifikacji, które są niezbędne do podjęcia pracy, jako operator koparko-ładowarek – wszystkie typy. Na potwierdzenie zdobytych w trakcie kursu kwalifikacji uczestnik otrzymuje świadectwo wraz z wpisem do książki operatora maszyn roboczych. Osoba biorąca udział w kursie zostanie wyposażona w niezbędną wiedzę teoretyczną oraz odbędzie zajęcia praktyczne, dzięki którym uzyska cenne doświadczenie procentujące w przyszłej karierze zawodowej.

Wymagania i egzamin
Potencjalny kandydat powinien mieć ukończone 18 lat oraz wykształcenie co najmniej podstawowe. Ponadto orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy jako operator koparko – ładowarki, staż pracy polegający na miesięcznej pracy przy obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyny określonej specjalności. W sytuacji braku takiego stażu, kurant odbędzie w trakcie szkolenia dodatkowe zajęcia praktyczne w określonym programowo wymiarze godzin. Każdy uczestnik kursu powinien przedstawić dowód osobisty oraz książkę operatora w przypadku posiadania innych uprawnień IMBiGS. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Dyrektora Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkoleń Operatorów Maszyn, składającego się z egzaminu praktycznego i teoretycznego. Praktyczny egzamin to dwie części: w pierwszej kursant wykonuje wykop skarpowany i zasypanie tego wykopu, a w drugiej przeprowadza załadunek i transport urobku łyżką ładowarkową. Zaliczenie egzaminu praktycznego jest warunkiem przystąpienia do części teoretycznej, która trwa do 45 minut i przeprowadza jest w formie ustnej, zawierającej pytania z każdej dziedziny wiedzy zawartej w programie szkolenia.

Cel szkolenia
Celem szkolenia opartego jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień (wszystkie typy).

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *