Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych

Jeśli pracujesz przed komputerem, na uczelni lub jesteś pracownikiem administracyjnym to powinieneś wiedzieć, że masz obowiązek odbywać szkolenie okresowe raz na 6 lat. Podczas takich kursów dowiesz się jakie zagrożenia niesie ze sobą praca przed komputerem lub w wymuszonej pozycji ciała. Ponadto zapoznasz się z zasadami ergonomii, by wiedzieć jak minimalizować niekorzystny wpływ pracy na Twoje samopoczucie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenia BHP. Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych pozwalają na poznanie przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualizują ich wiedzę z zasad udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku w pracy lub pożaru.

Opis szkolenia
Pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami ustala częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach. Pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Kolejne szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na 6 lat. Obowiązujące przepisy w zakresie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp wprowadzają wzorcowy program szkolenia, który powinien być przez organizatora szkolenia dostosowany do potrzeb uczestników szkolenia konkretnego zakładu pracy. Na kursie będą podejmowane takie zagadnienia jak wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy; postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników; problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe oraz postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Cele szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *