Kurs obsługi wózków jezdniowych unoszących – charakterystyka i cel szkolenia

Kurs obsługi wózków jezdniowych unoszących – charakterystyka i cel szkolenia

Szkolenie z zakresu obsługi wózków jezdniowych ma za zadanie przygotować słuchacza do pełnienia obowiązków operatora wózków unoszących. Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi urządzeń oraz poznają ich budowę, sposób pracy i elementy zabezpieczające. Kandydaci poznają również technikę transportu ładunków, efektywne i bezpieczne wykonanie operacji oraz optymalne wykorzystanie urządzenia.

Wózki jezdniowe umożliwiają przewożenie materiałów o znacznej masie, ułatwiając przez to funkcjonowanie przedsiębiorstw, w których główną podstawą działalności jest magazynowanie oraz transport. W potocznym języku większość z nas spotyka się z takimi określeniami jak wózki widłowe, widlaki, sztaplarki lub raki. Wspomniane nawiązanie do wideł w potocznym nazewnictwie wynika z faktu, że jest to obecnie najpopularniejszy rodzaj osprzętu wykorzystywanego w tych urządzeniach, aczkolwiek nie jedyny. Najbardziej prawidłowym określeniem jest jednak użycie nazwy „wózki jezdniowe”, gdyż tylko i wyłącznie ona oddaje charakter całego skomplikowania, jakim charakteryzują się te urządzenia. 

Charakterystyka
Aby przystąpić do kursu, kandydat na operatora jest powinien mieć ukończone 18 lat oraz stan zdrowia umożliwiający pracę przy obsłudze wózków jezdniowych unoszących potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim. Ramowy program szkolenia obejmuje takie tematy jak: typy, zastosowanie i budowa stosowanych wózków unoszących; czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami; czynności kierowcy w czasie pracy wózkami; wiadomości z zakresu ładunkoznastwa; wiadomości z zakresu BHP oraz praktyczna nauka jazdy. Szkolenie na obsługę wózków jezdniowych unoszących trwa 13 godzin. Uczestnicy po skończeniu kursu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz zezwolenie na kierowanie wózkami, uprawniające do podjęcia pracy w zakresie kierowania wózkami wszystkich typów plus bezpieczna wymiana butli gazowych.

Cel szkolenia
Osoba po odbyciu szkolenia będzie obsługiwać oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym wózki akumulatorowe platformowe, podnośniki widłowe, układarki oraz wózki spalinowe, posługując się nimi przy załadunku, przewozie i rozładunku różnych surowców, półfabrykatów i towarów.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *