Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy – opis i cel szkolenia

Obowiązujące rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera stwierdzenie, że „pracodawca, który sam wykonuje takie zadania” oznacza pracodawcę, który sam wykonuje zadania

Read More

Share