Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy – opis i cel szkolenia

Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy – opis i cel szkolenia

Obowiązujące rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera stwierdzenie, że „pracodawca, który sam wykonuje takie zadania” oznacza pracodawcę, który sam wykonuje zadania służby BHP. W tej sytuacji zarówno pracodawca, tak jak profesjonaliści od BHP, muszą odbywać specjalne szkolenia.

Zgodnie z przepisami każdy pracodawca ma obowiązek utworzenia służby BHP. Z odpowiednim zaświadczeniem, pracodawca może sam wykonywać zadania tej służby, bez specjalisty spoza zakładu pracy, jeśli: zatrudnia do 10 pracowników lub zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie większą niż trzecia grupę ryzyka zgodnie z „ustawą wypadkową”.

Cel szkolenia
Celem przeprowadzanych szkoleń jest uzyskanie przez jego uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie przepisów i zasad BHP. Szkolenia organizowane są zazwyczaj w formie kursu lub seminarium, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych – filmów, prezentacji multimedialnych, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń – które zapewnią właściwy sposób przygotowania i przekazania specjalistycznej wiedzy.

Program szkolenia
Szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy obejmują zwykle taki program tematyczny, jak: regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna), metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy; wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych; ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych; analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka; zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby; organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń np. pożaru, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *