Stare szkolenie okresowe BHP a nowy zakład pracy

Stare szkolenie okresowe BHP a nowy zakład pracy

Zamieniłeś właśnie pracę i zastanawiasz się czy twoje szkolenie okresowe BHP jest wciąż ważne? Przede wszystkim musisz odpowiedzieć na pytanie czy zmieniłeś zakład pracy, zachowując to samo stanowisko czy też wykonujesz zupełnie inny zawód. Co np. w sytuacji, gdy elektryk przeszedł szkolenie okresowe BHP na swoim stanowisku a od miesiąca pracuje w innej firmie? A jak wygląda sprawa ze stanowiskami administracyjnymi? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi, zapraszamy do lektury artykułu.

Warto wiedzieć, że pracownika można nie poddawać tylko okresowym szkoleniom BHP w sytuacji, jeśli przedłoży on aktualne i ważne zaświadczenie o odbyciu kursu w danym okresie u innego pracodawcy lub odbył w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na piastowanym stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego, który obowiązuje na nowym stanowisku pracy, jakie będzie zajmował.

Przepisy prawne
Otóż zgodnie z artykułem 2373 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. pracodawca jest prawnie zobowiązany do przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz musi prowadzić szkolenia okresowe w tym zakresie. Zatem szkolenia BHP dzielimy na wstępne – składa się na nie ogólny i stanowiskowy instruktaż – oraz okresowe. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem go do pracy nie jest wymagane wyłącznie wtedy, gdy pracownik podejmuje prace na identycznym stanowisku pracy, które zajmował u tego samego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z nim następnej umowy o pracę. Wynika stąd, że przepisy prawa pracy nie przewidują możliwości odstąpienia od obowiązku poddania pracownika szkoleniom wstępnym BHP, chyba że będzie chodzi o ponowne zatrudnienie go. Inaczej sprawa ma się z szkoleniami okresowymi.

Szkolenia okresowe
W sytuacji, gdy chodzi o szkolenia okresowe to z nich zrezygnować, jeśli pracownik przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego lub odbył w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany planem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *