Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy – opis i cel szkolenia

Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy – opis i cel szkolenia

Mimo swojego wykształcenia, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy również podlegają obowiązkowi odbycia szkoleń okresowych. Jeśli zastanawiasz się jak przeprowadzić takie szkolenie dla pracowników służb BHP, chcesz wiedzieć czym jest specjalna dokumentacja szkolenia oraz jaki jest podstawowy program kursu, zapraszamy do lektury artykułu.

Szkolenia okresowe umożliwiają uzyskanie, zaktualizowanie i uzupełnianie swojej wiedzy oraz umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kurs prowadzony jest zazwyczaj na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Przebieg szkolenia
Najczęściej szkolenia okresowe organizowane są w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, takich jak filmy, prezentacje multimedialne, programy komputerowe oraz materiały do ćwiczeń. W trakcie podstawowego programu szkolenia okresowego dla pracowników BHP poruszany jest główny zestaw zagadnień, do których należą: wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego; problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy; metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami; wszelkie metody likwidacji lub ograniczenie oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy; nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka, nowoczesne metody pracy służby BHP, Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku; problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Przebieg szkolenia
Czas trwania szkolenia okresowego określa pracodawca po przeprowadzeniu konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami. W ich trakcie powinien wziąć pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac przez pracowników firmy, jak środowisko pracy, zagrożenia, stosowane środki techniczne itp. Zazwyczaj szkolenie pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzane jest nie rzadziej niż raz na 5 lat, a czas jego trwania powinien wynosić minimum 32 godziny lekcyjne, w tym 4 godziny ćwiczeń.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *