Wszystko o szkoleniach okresowych

Wszystko o szkoleniach okresowych

Warto pamiętać, że na każdym pracodawcy ciąży bezwzględny obowiązek zapewnienia wszystkim swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Warunki te określone są przez przepisy prawa ujęte w Kodeksie Prawa. Przeprowadzanie szkoleń okresowych to jedna z tych rzeczy, jakie pracodawcy muszą przeprowadzać w swojej firmie.

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący własną firmę i zatrudniający pracowników, mają obowiązek dbać o ich bezpieczeństwo i higienę pracy. Jednym z przejawów tego obowiązku jest właśnie konieczność przeprowadzania szkoleń. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie został przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z etapów przysposobienia BHP są szkolenia okresowe. Mają one na celu zapoznanie pracowników z nowymi przepisami w zakresie BHP oraz pozwalają na uzupełnienie swojej dotychczasowej wiedzy i umiejętności z zakresu BHP.

Jak wyglądają szkolenia okresowe?
Szkolenia takie mogą być zorganizowane w formie kursu, seminarium bądź samokształcenia kierowanego. Ostatnia opcja wymaga tego, aby kurs był przeprowadza nony na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora. Podczas zajęć konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów oraz prezentacji multimedialnych. Uczestnicy kursu w formie samokształcenia kierowanego powinni mieć dostęp do materiałów, umożliwiających przyswojenie problematyki, którą obejmuje program szkolenia, jak np. przepisy prawne. W porównaniu do szkolenia BHP wstępnego, z okresowego można się zwolnić, ponieważ osoby, posiadające aktualne zaświadczenie o odbyciu w ww. szkolenia u poprzedniego pracodawcy lub które odbyły szkolenie na podobnym stanowisku w okresie 6 lub 12 miesięcy, nie muszą podchodzić do niego ponownie.

Czy warto je przeprowadzać?
Przede wszystkim szkolenia okresowe mają na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozwalają na zaznajomienie uczestników szkolenia z najnowszymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Osoby na stanowiskach kierowniczych po odbyciu szkolenia okresowego nabywają uprawnienie do przeprowadzania instruktażu ogólnego i stanowiskowego w ramach szkolenia wstępnego dla nowozatrudnionych. Ponadto uczestnik szkolenia uzyskuje aktualną wiedzę w zakresie regulacji prawnych dotyczących prawa pracy, wiedzę w zakresie ergonomii organizacji stanowiska zgodnego z wymogami i przepisami przeciwpożarowymi oraz poznaje najnowsze techniki udzielania pomocy przedlekarskiej.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *