Szkolenie z zakresu radiologicznej ochrony pacjenta – opis szkolenia

Szkolenie z zakresu radiologicznej ochrony pacjenta – opis szkolenia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. dotyczącym warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, wszyscy pracownicy realizujący procedury z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej i radioterapii powinni odbyć szkolenie Ochrona Radiologiczna Pacjenta. Obowiązek ten dotyczy też lekarzy stomatologów, lekarzy radiologów, lekarzy wykonujących procedury związane z zakresu radiologii zabiegowej, fizyków medycznych oraz techników RTG obsługujących aparaty RTG.

Omawiane szkolenie jest dedykowane dla techników i lekarzy pracowni diagnostyki obrazowej. Wszyscy uczestnicy po zakończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu państwowego uzyskają certyfikat z ważnością 5 lat.

Opis kursu
Na szkolenie składają się wykłady i warsztaty lub kurs na odległość, gdzie uczestnicy muszą dokonać stosownej opłaty, po czym otrzymują płytę CD z prezentacjami multimedialnymi oraz wykazem materiałów źródłowych. Płyta zawiera także informacje o terminach i sposobach kontaktowania się z konsultantami: godziny dyżurów, kontakty e-mailowe oraz telefoniczne. Uczestnicy w trakcie kursu zostaną zapoznani z tematyką szeroko pojętej ochrony radiologicznej pacjenta oraz z aspektami poprawnego korzystania z urządzeń pomiarowych, jak również innych środków ochrony osobistej personelu oraz pacjenta. Dodatkowo każdy z uczestników, ma możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. Szkolenie kończy się obowiązkowym egzaminem testowym, a po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnicy otrzymują certyfikat, który ważny jest przez 5 lat.

Program kursu
Szkolenie obejmuje program określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 i obejmuje takie zagadnienia, jak: fizyczne właściwości urządzeń radiologicznych stosowanych w danej dziedzinie; wielkości i jednostki radiologiczne stosowane w danej dziedzinie; podstawy detekcji promieniowania jonizującego; efekty deterministyczne; ogólne założenia ochrony radiologicznej; specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej pacjenta/w tym dzieci i młodzież; specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej personelu; dawki otrzymywane przez pacjenta w efekcie stosowania właściwych dla danej dziedziny procedur radiologicznych – zasady optymalizacji; system zarządzania jakością; ustawodawstwo krajowe i europejskie, zalecenia międzynarodowe.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *