Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach – opis i cel szkolenia

Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach – opis i cel szkolenia

Obecnie na całym świecie z powodu dynamicznego i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego znacznie wzrosły czynniki powodujące zagrożenie życia i zdrowie człowieka. Głównym priorytetem dzisiejszej edukacji są więc takie wartości jak zdrowie i poczucie odpowiedzialności. W celu zminimalizowania skutków wypadków organizowane są szkolenia mające wyposażyć uczestników w praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia z zasada i metod udzielanie pierwszej pomocy jest przeznaczone dla osób, które pragną poszerzyć bądź zaktualizować swoją wiedzę z obszaru udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs skierowany jest również dla osób odpowiedzialnych za obsługę apteczek w miejscach pracy, osób wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz osób, które pracują w miejscach charakteryzującym się zwiększonym ryzykiem wystąpienia wypadku ze względu na specyfikę wykonywanych prac.

Opis kursu
Przede wszystkim realizacja kursu wymaga zapoznania jego uczestników z takimi tematami, jak podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, organizacja systemu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w zakładzie, wyposażenie apteczek opatrunkowych, postępowanie w sytuacjach zaniku akcji serca i oddechu, bezdechu, omdlenia, zasady postępowania na miejscu wypadku, zagrożenia wynikające z udzielania pierwszej pomocy, ocena wstępna i segregacja poszkodowanych, postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia, postępowanie w sytuacji urazu, złamań kości, krwotoków, oparzeń termicznych i chemicznych, skaleczeń, stłuczeń, postępowanie w sytuacji porażenia prądem elektrycznym, postępowanie w sytuacjach zaistnienia wielu obrażeń, postępowanie w sytuacji wystąpienia obcego ciała w oraz uszkodzenia stawów.

Cel kursu
Celem szkolenia jest głównie nabycie umiejętności zachowania się w sytuacji nagłego pogorszenia zdrowia i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach i sytuacjach zagrożenie życia. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami udzielania pomocy oraz wyposażeni w poczucie odpowiedzialności za współpracowników. Osoby uczęszczające na kurs zostaną przygotowane do działania ratowniczego oraz zapoznane z właściwymi procedurami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia.

Share

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *